Legislació

Home Legislació

Legislació vigent

Tota activitat professional té un marc normatiu. Per rodar a Eivissa, és important conèixer la legislació laboral i fiscal espanyola, així com la normativa audiovisual d’Europa, Espanya i les Illes Balears.

Legislació Laboral

Conjunt de lleis i normes que regularitzen les activitats laborals a Espanya.

Veure el Codi laboral i de la seguretat social

Legislació Fiscal

Normativa tributària i resum d’impostos obligatoris a Espanya.

Ver la ley tributaria y sus reglamentos

Legislació audiovisual vigent

Normativa Europea

Al desembre de 2007 es va aprovar la Llei 2007/65 /CE que estableix l’harmonització de les legislacions nacionals en matèria audiovisual.

Descarregar Llei 2007/65/CE

Normativa Autonòmica (Illes Balears)

A l’octubre de 2013 es va aprovar una nova llei que actualitza la regulació de l’activitat audiovisual de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Descarregar BOE, Llei Audiovisual 5/2013

Normativa Nacional (Espanya)

Al març de 2010 es va aprovar la llei que regula la comunicació audiovisual de cobertura estatal i estableix les normes bàsiques en material audiovisual a Espanya.

Descarregar BOE, Llei 7/2010 General de la Comunicació Audiovisual